Skip navigation MENU

Waar komt de naam Andalusië vandaan?

De vermeend Arabische herkomst van de naam Andalusië is omstreden.

Zo wordt van de oude naam Vandalusia verondersteld dat het is afgeleid van de naam van een  Germaanse stam  genaamd de Vandalen. De Vandalen koloniseerden van 409 tot 429 delen van het latere Spanje.

De Spaanse naam Andalucía werd in de 13e eeuw geintroduceerd in de Spaanse taal. Toen sprak men over el Andalucía . Van deze naam wordt aangenomen dat het een verwijzing is naar gebieden die op dat moment nog onder de Moorse overheersing vielen. Dit was het gebied ten zuiden van Castilla Nueva en Valencia. Het gebied had overeenkomsten met de voormalige Romeinse provincie Baetica. De term el Andalucia zou afkomstig zijn van het Arabische woord al- Andalus. Dit was de naam die de Arabieren gaven aan de door hen veroverde gebieden in het Iberische schiereiland. Maar ook deze verklaring wordt niet algemeen geaccepteerd, omdat al- Andalus etymiologisch gezien ouder is dan de islamitische heerschappij .

Aanvankelijk verwees al- Andalus uitsluitend naar gebieden onder islamitische controle. Later werd de naam toegepast op een kleiner aantal Iberische gebieden die als laatste werden herwonnen op de moslims.

Een van de eerste vermeldingen van de naam Andalusie stamt uit de 13e uuw. In de 13e eeuw hadden Christenen de vallei de Guadalquivir herwonnen. In een document uit 1253, geschreven door Alfonso X staat: Rey de Castilla , León y de toda Andalucía. Oftewel “Koning van Castilië , León en al van Andalusië “.