Skip navigation MENU

Beschermde natuurgebieden

Andalusië heeft vele unieke ecosystemen. Om deze gebieden in stand te houden hebben ze de status beschermd natuurgebied gekregen.

De verschillende niveaus van bescherming worden omvat binnen het netwerk van beschermde natuurgebieden van Andalusië: Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía of ‘RENPA’.

RENPA bestaat uit 150 beschermde gebieden, waronder twee nationale parken , 24 natuurparken , 21 randstedelijke parken, 32 natuurgebieden, twee beschermde landschappen, 37 natuurlijke monumenten, 28 natuurreservaten en vier natuurreserves.

/wp-content/uploads/2013/08/andalusie-natuurparken

In totaal valt bijna 20 procent van het grondgebied van Andalusië onder ‘RENPA’. Bekende namen zijn:

Consejería de Medio Ambiente

De milieudienst, de Consejería de Medio Ambiente is belast met het toezicht op de beschermde gebieden en heeft een kantoor in elke provinciehoofdstad. Je kunt er informatie krijgen over toegang, vrij kamperen, vergunningen en meer.